سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین فتحی – دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد اعظم – دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق، طراحی و تولید یک پوشش نوین کامپوزیتی بیوسرامیک -فلزی بر زیرلایه فلزی بوده است تا به طور هم زمان زیست سازگاری ایمپلنت های دندانی و ارتوپدی فلزی و همبندی با استخوان بهبود یابد. فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال به عنوان زیرلایه فلزی استفاده شد و پوشش نوین دولایه ای هیدروکسی آپاتی ت- تانتالیوم روی آن آماده گردید . پوشش تانتالیوم با استفاده از فرآیند رسوب فیزیکی بخار تهیه گردید و هیدروکسی آپاتیت به روش پاشش پلاسمایی روی آن پوشش داده شد . پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مطالعه خصوصیات سطح مورد استفاده قرار گرفت . آزمون های پلاریزاسیون الکتروشیمیایی در دو نوع محلول فیزیولوژیکی و در دمای ۱±۳۷ درجه سانتیگراد ، برای ارزیابی رفتار خوردگی نمونه های با و بدون پوشش به عنوان شاخصی برای زیست سازگاری، انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد که کاهش چگالی جریان خوردگی برای نمونه های با پوشش هیدروکسی آپاتیت – تانتالیوم بسیار چشم گیر بوده و بسیار کم تر از نمونه های فولادی بدون پوشش است . پوشش دو لایه هیدروکسی آپاتیت -تانتالیوم موجب بهبود مقاومت به خوردگی شده و متعاقب آن زیست سازگاری نیز ارتقاء می یابد.