مقاله پوشش هاي سيلوكساني به عنوان موادي بالقوه براي كاربرد در محافظت بناهاي تاريخي ساخته شده از آجر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: پوشش هاي سيلوكساني به عنوان موادي بالقوه براي كاربرد در محافظت بناهاي تاريخي ساخته شده از آجر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلوكسان
مقاله معبد چغازنبيل
مقاله آجر
مقاله محافظت
مقاله پوشش حفاظتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادلنگرودي امير
جناب آقای / سرکار خانم: سادات شجاعي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه بررسي امكان استفاده از رزين پايه سيلوكساني به عنوان پوشش براي محافظت بناهاي تاريخي ساخته شده از آجر همچون معبد تاريخي چغازنبيل و نيز ميزان كارآيي چنين رزيني به عنوان يك ماده حفاظتي است. مطالعات اوليه بر روي بستر شيشه اي پوشش داده شده با رزين هاي پايه سيلوكساني تجاري و سنتزي انجام گرفت. رزين پايه سيلوكساني سنتزي با استفاده از تترا اتيل ارتوسيليكات، متيل متاكريلات و ۳-(متاكريلوكسي) پروپيل تري متوكسي سيلان تحت شرايط فرآيندي سل – ژل سنتز شد. بر اساس نتايج اوليه هر چند تغيير رنگ پوشش سنتزي بعد از آزمون جو زدگي نسبت به ماده تجاري كمتر است، اما ميزان زردشدگي آن بيشتر مي باشد. به علاوه، ماده تجاري آب گريزي بسيار بالاتري نسبت به ماده سنتزي داشت. آزمايشات تكميلي همچون آناليز پايداري در آزمون جو زدگي مصنوعي، تغيير زاويه تماس بعد از آزمون جو زدگي، شفافيت پوشش، بررسي نفوذپذيري پوشش در مقابل گاز اكسيژن و آناليز ميكروسكوپ الكتروني پويشي بر روي ماده تجاري پيشنهادي انجام گرفت. در عين حال، شرايط واقعي با استفاده از نمونه هاي ساخته شده از آجر شبيه سازي گرديد. بر اساس نتايج حاصل، كارايي ماده تجاري پيشنهاد شده براي محافظت از بناهاي تاريخي ساخته شده از آجر به ميزان زيادي تاييد گرديد.