سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مونا مقدم – کارشناس پژوهشی پژوهشکده حمل ونقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
چسبیدن خزه ها و گیاهان دریایی به سازه های دریایی غالبا موجب افزایش هزینه های محافظت و نگهداری این سازه ها دربرابر خوردگی و در خصوص کشتیها موجب کاهش سرعت جابه جایی آنها میشود.راه حل مقابله با چسبیدن ارگانیسم های ناخواسته به دیواره کشتیها،ممانعت از چسبیدن خزهاست.یکی از این روشها ،پوشش دادن بدنه و کف کشتی با رنگهای حاوی مواد سمی رنگهای ضد خزه میباشد. با رونق گرفتن فعالیتهای کشتیرانی استفاده از رنگهای مختلف با ترکیباتی مانندآهک،آرسنیک،ترکیبات صنعتی و فلزی متداول گردید.این نوع رنگها در مجاورت با آب شسته میشدند و علاوه بر ممانعت ازچسبیدن خزه ها باعث مرگ و میر بارنکل ها و سخت پوستان مزاحم میگردیدند.اما مطالعات بعدی نشان داد که این ترکیبات دارای خطر سمی و سایر اثرات مزمن بر موجودات دریایی و اثرات سو بر منابع اکولوژیکی و اقتصادی هستند.در این مقاله به بررسی کنوانسیون ضد خزه پرداخته شده، سپس معضلات رنگهای ضد خزه بر روی محیط دریایی شناسایی شده، سپس راهکارهای جهت کاهش اثرات رنگهای ضد خزه ارائه میگردد