سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پونه کاردر – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
زهرا رنجبر – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
سعید باستانی – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
شادی منتظری – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی

چکیده:

جریان امواج آب بر روی سطوح تمام شناورها ایجاد نیروی اصطکاک متفاوت میکند که در مقابل نیروی جلوبرنده آنها مقاومت میکند . یکی از این نیروهای اصطکاکی ˜ نیروی برشی میباشد که در حقیقت آب مانند یک مایع ویسکوز در مقابل لایههای مرزی جسم شناور عمل میکند . نیروی برشی مایع ویسکوز یا همان آب ˜ در این مناطق لایههای مرزی اصطکاک ایجاد میکند . دلیل دیگر ایجاد اصطکاکجریانهای اغتشاشی یا آشفته ۱ میباشد . در قسمتهای منحنی جلوی شناورهاجریان به صورت آرام ۲ میباشد و هیچ آشفتگی ندارد . جریان درامتداد سطح شناور پیش رفته و به جایی میرسد که جریان آرام شکسته شده و اغتشاش ایجاد میشود که باعث بالارفتن نیروی اصطکاک روی لایههای مرزی سطح شناور میشود . به طور کلی تمام نیروهای اصطکاک موجود مانند یک نیروی معکوس در برابر حرکت شناور عمل کرده و باعث کاهش سرعت و افزایش مصرف سوختمیشود . به عنوان یک پوشش بر روی سطوح انواع شناورها اعمال میشوند و دارای باشند . این پوششها به راحتی اعمال شده و با ضخامتهای متفاوت با برس ˜ غلطک و یا اسپری اعمال میشوند . این پوششها در مدت ۳ تا ۴ ساعت به صورت سطحی خشک شده و به هر رنگ و فامی پیگمنته میشوند