سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا سویزی – استاد یار شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
محمد مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده:

در این تحقیق، پودر منیزیم، پس از فعالسازی با فلوراید، به طریقهی آبکاری الکترولس با مس پوشش یافته و مورفولوژی سطحی پودر منیزیم پوششیافته با مس، به وسیلهی تصاویر میکروسکوپ الکترونیSEM) و آنالیز انرژی پاشنده ی پرتو ایکسEDAX)مورد بررسی قرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهد که لایههای مس موجود بر روی سطح پودر منیزیم، ساختاری سلولی و متراکم داشته و به طور یکنواخت توزیع یافتهاند. ضمن اینکه، پیشعملیات انجام شده با هیدروفلوئو ریک اسید، مانع از خورده شدن منیزیم در طول فرآیند آبکاری میشود