سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ایرانی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی
محمد سلطانیه – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی
مهدی رشیدزاده – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

دراین پروژه از مونولیت سرامیکی به عنوان حامل کاتالیست و از – آ لومینا به عنوا ن پایه استفاده شده است ونسبت به پایه های قبلی ) (Pellet افت فشار کمتری دارند چون جریان گازها کانالیزه می شود . بهبوددهنده های این واشکوت عبارتند از . Ce,La,Ba پایه باعمل Dipping بروی م ونولیت واشکوت می شود وسپس پالادیوم بروی پایه تلقیح می شود . برای م طالعه تاثیر فاکتورهای مهم روی خصوصیات واشکوت وکارکرد کاتالیست ، از طراحی تجربی آزمایشها استفاده شد که درآن تاثیر زمان آسیاب کردن – آ لومینا ، PH ، زمان کلسیناسیون ، دمای کلسیناسیون ،وجود یا عدم وجود نیترات آلو مینیوم قبل از واشکوت بررسی شد . برای تعیین خصوصیات این نمونه ها آزمایشاتی مانند تعیین سطح BET ، XRD ، SEM ا نجام شد نهایتا برای تست کارکرد نمونه های ساخته شد ه ، تست رآکتوری شدند و درصد تبدیل آلاینده های CO ، HC ، NOx د رگستره دمای اگزوزبالای ۰۹ % ب ودوبا در نظ ر گرفتن همه شرایطکاتالیست شماره ۴ نسبت به بقیه بهتر عمل کرد