مقاله پويايي اخلاق تجاري: تابعي از فرهنگ و زمان (نمونه ها و الگوها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۹۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: پويايي اخلاق تجاري: تابعي از فرهنگ و زمان (نمونه ها و الگوها)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق تجاري
مقاله اقتصاد اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فسخودي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مقاله پيش رو، مفهوم اخلاق را به طور كلي و اخلاق تجاري را به طور ويژه مورد بررسي قرار داده و مباحثي در خصوص پويايي اخلاق در جامعه و پويايي اخلاق تجاري در بازار ارايه مي نمايد. فرهنگ و زمان دو عامل تاثيرگذار بر اخلاق و اخلاق تجاري به شمار مي آيند. به طور كلي آنچه كه از اخلاق و اخلاق تجاري مستفاد مي شود، همان چيزي است كه در زماني خاص و در شرايط فرهنگي ويژه اي، ملاك مقبوليت و يا عدم مقبوليت امري تلقي مي شود. امري كه ثابت نبوده و با گذشت زمان دستخوش تغيير مي شود. آنچه در گذشته امري اخلاقي تلقي مي شد، معلوم نيست كه امروزه نيز همان وضعيت را داشته باشد و آنچه كه امروزه امري اخلاقي ارزيابي مي شود، ممكن است در آينده همينگونه ارزيابي نگردد.
روش كار: براساس مباحث و مباني نظري موجود پيرامون رابطه فرهنگ و زمان، پويايي اخلاق در بستر اين دو و نيز تاثيراتي كه بر مقوله اخلاق تجاري مي گذراند، انواع وقفه و تاخيراتي كه ممكن است بين اخلاق تجاري (در ديدگاه توليد كنندگان و شركتها) و اخلاق در ديدگاه جامعه پيش ايده مورد بحث قرار گرفته و براساس اين سناريوها، الگويي از پويايي اخلاق تجاري در گذر فرهنگ و زمان ارايه شده است.
نتيجه گيري: معمولا ديدگاه توامان توليد كنندگان و جامعه در خصوص مساله اي، تعيين كننده مقبوليت و يا عدم مقبوليت آن در اخلاق تجاري است. اخلاق تجاري مفهومي است اجتماعي كه ممكن است در بين گروههاي درگير در يك حيطه و زمينه خاص نيز درك متفاوتي از آن وجود داشته باشد. براساس الگوي ارايه شده، در پايان مقاله دو نمونه متفاوت و متضاد در صنعت خودروسازي (شركتهاي فورد و ولوو) مطرح و با ارزيابي سناريوهاي اخلاق تجاري آنها، در نهايت ملاحظاتي مديريتي متذكر گرديده است.