مقاله پويايي خانواده و سلامت زنان: پژوهش کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: پويايي خانواده و سلامت زنان: پژوهش کيفي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله سلامت
مقاله زنان
مقاله پژوهش کيفي
مقاله تحليل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي سرور
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفاطمي نعيمه
جناب آقای / سرکار خانم: كياني كياندخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت زنان پايه سلامت خانواده و جامعه است و فراهم سازي آن، بدون توان مندسازي خانواده ها و بهبود روابط همسران، دشوار است.
پژوهش پيش رو، پژوهشي کيفي و از نوع تحليل محتوا است، که به پردازش نقش خانواده در سلامت زنان مي پردازد. نمونه گيري، به گونه يي هدف مند انجام گرفته، و داده ها نيز پس از گردآوري به وسيله مصاحبه هاي ضبط و دست نويس شده، به صورت دو بخش همسران و سلامت زنان، و نيز زن، خانه داري، و خانواده طبقه بندي شده اند و مورد تحليل قرار گرفته اند.
يافته ها نشان مي دهد روابط همسري و خانوادگي دل خواه و نيز شناخت ارزش خانه داري، هم پاي برخورداري از پشتيباني هاي اجتماعي مناسب، مي تواند در سلامت زنان،که نيمي از جمعيت و زيربناي خانواده ها را تشکيل مي دهند، موثر باشد.