سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کوروش برارپور – بنیانگذار بنیاد توسعه پایدار کلاردشت

چکیده:

در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه ای همچون ایران، معمولا طرح های توسعه ای به دلیل حاکمیت رویکردهای غیرعلمی در فاز امکان سنجی(فاز صفر) شان، سبب تخریب محیط زیست، ناپایداری توسعه و بر هم زدن آزمایش سرزمین منطق می شود. تجربیات بیشماری نشان می دهد؛ این پیامدهای ناگوار نیز، به این دلیل که باتاخیرهای زمانی رخ می دهد، معمولا راه حل ها و راهکارهای ارایه شده برای آنها، چاره ساز عمل نمی کند. این مقاله با نگرشی سیستمی و با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی (GT) و با استناد به نظریه ی «چرخه تخریب محیط زیست آقای گلادوین»، به عارضه یابی و آسیب شناسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط زیست در کلاردشت می پردازد. رویش ۳ نظریه ی علمی جدید در حوزه ی دانش مدیریت محیط زیست، از دیگر دستاوردهای ایم پژوهش بوده و به دلیل اینکه گسترده ی وسیع تری از واقعیت های بومی کشورمان را درباره پدیده ی تخریب در برمیگیرد، نسبت به دیگر نطریه های ارایه شده توسط صاحبنظران و موسسات بین المللی، از قدرت توضیح دهی بالاتری نسبت ب رفتار پدیده برخوردار است. این ۳ نظریه؛ رشد بی رویه ی جمعیت فقدان چشم انداز درازمدت و حاکمیت تفکرخطی بر مدل های ذهنی مردم و مدیران جوامع کمتر توسعه یافته را، علت اصلی تخریب محیط زیست تشخیص داده است.