مقاله پيامدهاي اقتصادي كشف حجاب و ركود بازار منطقه اصفهان (با تكيه بر نقش فروشندگان دوره گرد يهودي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۴۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: پيامدهاي اقتصادي كشف حجاب و ركود بازار منطقه اصفهان (با تكيه بر نقش فروشندگان دوره گرد يهودي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضاشاه
مقاله كشف حجاب
مقاله اقتصاد
مقاله فروشندگان دوره گرد يهودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر برخي پيامدهاي اقتصادي در جريان كشف حجاب رضا شاه (سالهاي ۱۵ ـ ۱۳۱۴) در حوزه فعاليت هاي بازار اصفهان مورد بررسي قرار مي گيرد.
در اين پژوهش، اسنادي مبني بر ورشكستگي اقتصاد بازاريان اصفهان پس از كشف حجاب رضاشاه مورد بررسي قرار گرفته است،كه علت ركود بازار عملكرد فروشندگان دوره گرد و به ويژه فروشندگان دوره گرد كليمي بوده است،كه با مراجعه به درب منازل به زناني كه پس از جريان كشف حجاب تمايل به خارج شدن از منزل نداشتند، اجناس را مي فروختند و همين امر بازار اصفهان را دچار ركود و ورشكستگي كرد.
در اين مقاله با بررسي نقش فروشندگان دوره گرد به ويژه نقش كليمي هاي دوره گرد و ارتباطشان با بازار اصفهان و رويداد كشف حجاب در دوران پهلوي اول، با تكيه بر اسناد، واكاوي شده است و ارتباط تنگاتنگ اين رويداد با بخش اقتصاد آن دوران مورد بازنگري قرار گرفته است.