مقاله پيامد بيماران مبتلا به صدمات مغزي شديد بيمارستان ولي عصر (عج) بر اساس معيار پيامد گلاسکو ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: پيامد بيماران مبتلا به صدمات مغزي شديد بيمارستان ولي عصر (عج) بر اساس معيار پيامد گلاسکو ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معيار پيآمد گلاسکو
مقاله صدمه مغزي
مقاله پيآمد
مقاله بازتواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فخار حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اطلاعات موجود در رابطه با ناتواني هاي جسمي، اختلالات رواني و نيز شيوه زندگي در مرحله بازتواني و احيانا مرگ ناشي از صدمات شديد مغزي در مرحله حاد ضعيف و در مواردي هيچ گونه اطلاعاتي از آنها در دست نمي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين پيامد اين بيماران در بيمارستان ولي عصر(عج) شهر اراک براساس معيار پيامد گلاسکو مي باشد.
روش کار: دراين مطالعه توصيفي – مقطعي گذشته نگر با استفاده ازپرونده هاي موجود در بيمارستان ولي عصر (عج) اراک، تمامي بيماراني را که طي سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در اين مرکز با تشخيص ضربه مغزي شديد بستري بودند مشخص و با مراجعه به اطلاعات پرونده و نيز مراجعه به منازل بيماران و معاينه آنها، عملکردهاي جسمي و ذهني آنها پس از گذشت ۲۴ ماه از زمان ترخيص از بيمارستان براساس معيار پيآمد گلاسکو مورد ارزيابي و مقايسه با زمان ترخيص از بيمارستان قرار گرفتند.
نتايج: از ۱۳۰ بيمار مبتلا با ضربه مغزي شديد، ۵۵٫۴ درصد بيماران از زمان بستري تا ۲ سال بعد فوت نموده اند. از موارد فوت شده ۳۲ درصد در ۲۴ ساعت اول بستري، ۴۴٫۶ درصد پس از ۲۴ ساعت اول تا قبل از ترخيص و ۲۳٫۶ درصد پس از ترخيص فوت نموده اند. ميانگين امتياز گلاسکو بيماران از زمان ترخيص تا ۲ سال بعد از ۲٫۷ به ۳٫۳ ارتقا داشته است.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بيش از نيمي از بيماران پس از رسيدن به بيمارستان چه در مرحله حاد و چه بازتواني فوت نموده اند نياز به بازنگري در برنامه هاي مراقبت از بيماران در مراحل مختلف دوران درمان آنها احساس مي گردد.