مقاله پيامد جهاني شدن اقتصاد بر تورم داخلي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: پيامد جهاني شدن اقتصاد بر تورم داخلي در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله تورم
مقاله منحني فيليپس
مقاله مدل خود توضيح برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شافعي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاددانان در خصوص ارتباط بين تورم و جهاني شدن عقيده دارند که جهاني شدن نقش عوامل خارجي را در فرآيند تورم افزايش و نقش عوامل داخلي را کاهش مي دهد. در اين مقاله با برآورد معادله تورم منحني فيليپس تاثير جهاني شدن بر تورم داخلي و پيش بيني هاي صورت گرفته در اين زمينه را مورد توجه قرار خواهيم داد. در اين راستا ابتدا پايايي متغيرهاي موجود را توسط آزمون ديکي فولر تعميم يافته مورد بررسي قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسيون برداري، توابع عکس العمل و اثرات شوک هاي وارده بررسي شده و همچنين با به کارگيري تجزيه واريانس، سهم بي ثباتي متغيرها در توجيه نوسانات متغير تورم مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. نتايج حاصله نشان مي دهد تورم داخلي تحت تاثير متغيرهاي تورم انتظاري، تورم وارداتي، شکاف توليد داخلي و خارجي مي باشد.