مقاله پيداکردن کران براي مقادير ويژه چند جمله اي هاي ماتريسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: پيداکردن کران براي مقادير ويژه چند جمله اي هاي ماتريسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقادير ويژه
مقاله چند جمله اي ماتريسي
مقاله مقادير منفرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري نجفي هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي بهدايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به دنبال تعيين کران هاي بالا و پايين براي قدر مطلق مقادير ويژه چند جمله ايهاي ماتريسي (ماتريس) هستيم. اين کران ها بر مبناي نرمهاي ماتريسي ضرايب بنا شده است. از موضوعات ماتريسهاي همراه بلوکي، قضاياي گرشگورين و خواص چند جمله ايهاي عددي به عنوان ابزاري در پيدا کردن اين کرانها استفاده مي شود.
مثال هاي عددي جهت بررسي موارد مذکور ارايه شده و نتايج حاصل بصورت جداول نمايش داده مي شوند .