مقاله پيروزي بهرام دوم بر شاه سکستان هند تا کرانه هاي دريا (با استناد به يک نقش برجسته ساساني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: پيروزي بهرام دوم بر شاه سکستان هند تا کرانه هاي دريا (با استناد به يک نقش برجسته ساساني)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساساني
مقاله سکانشاه
مقاله نقش برجسته تنگ چوگان
مقاله هند و کرانه هاي دريا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حاجي سيدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دوره ساساني تاکنون ۳۳ نقش برجسته در مناطق مختلف ايران: سلماس، شهر ري، تاق بستان، برم دلک، بيشاپور، تنگ قنديل، سرمشهد، فيروزآباد، گويوم، دارابگرد، نقش بهرام، نقش رجب و نقش رستم و نيز يک نقش برجسته در شمال افغانستان، در محلي موسوم به «رگ بي بي» واقع در ده کيلومتري جنوب شهر پل خمري(Khomri)  شناسايي شده و از سوي کاشفان و محققان داخلي و خارجي به طرق گوناگون مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اند.
نقش برجسته مورد بحث در اين نوشتار که در ۲۳ کيلومتري غرب شهرستان کازرون و بر سينه صخره سمت راست تنگ چوگان بيشاپور حجاري شده است، يکي از پر بحث ترين و جنجالي ترين نقش برجسته هاي ساساني است که متاسفانه علي رغم مطالعات و تحقيقاتي که تاکنون در مورد آن انجام گرفته، تعلق و هويت واقعي آن هنوز به طور دقيق روشن نشده و محتواي تاريخي آن نيز هم چنان در پرده اي از ابهام باقي مانده است.
در اين مقاله، ضمن آوردن نظرات محققان مختلف پيرامون شخصيت اصلي و محتواي تاريخي نقش برجسته مذکور و نقد و بررسي هر يک از آن نظرات، سعي مي شود تا با استناد به شواهد باستان شناختي و قراين تاريخي ثابت شود که نقش برجسته مورد بحث متعلق و مربوط به دوران بهرام دوم (۲۹۳ – ۲۷۶ م.) پنجمين پادشاه ساساني است و محتواي تاريخي آن نيز مبين پيروزي بهرام دوم بر هرمزد «شاه سکستان، هند تا کرانه هاي دريا» است که به سال ۲۸۳ ميلادي به وقوع پيوسته است.