مقاله پيشينه تاريخي و مباني نظري سره نويسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: پيشينه تاريخي و مباني نظري سره نويسي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سره نويسي
مقاله پيشينه تاريخي
مقاله مباني نظري
مقاله ناسيوناليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري نيا باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود مطالعات سودمندي که در باب سره نويسي انجام گرفته، هنوز برخي از جوانب آن به درستي بررسي و گزارش نشده است، چنان که بر اساس اطلاع ما تا کنون درباره پيشينه تاريخي و مباني نظري آن پژوهش خرسندکننده اي به سامان نرسيده است.
مقاله حاضر عهده دار بررسي پيشينه اين گونه نگارشي و جستجوي بنيان هاي نظري آن تا عصر مشروطه است. اين بررسي نشان مي دهد که بر خلاف آن چه در آغاز به نظر مي رسد، سره نويسي شيوه نوپديدي نيست و پيشينه آن به قرن پنجم هجري باز مي گردد و از آن پس در گذر قرن ها همواره کساني، ولو از سر تفنن، بدان اقبال نموده اند. مقاله ضمن اشاره به نمونه  هاي بازمانده از ادوار گذشته بر اين نکته تاکيد مي ورزد که اين گونه نگارشي از نيمه دوم قرن سيزدهم هجري تحت تاثير رواج واژگان دساتيري، به ويژه انديشه ناسيوناليسم مورد توجه و اهتمام افزون تري قرار گرفته است. مقاله در صدد است تا به پرسش هاي زير پاسخ دهد:
۱٫ آيا سره نويسي در ادوار گذشته مبتني بر بنياد نظري خاصي از نوع ديدگاه شعوبيه بوده است؟ ۲٫ آيا مي توان ميان سره نويسي و ناسيوناليسم به وجود ملازمتي قايل شد؟ ۳٫ در صورت وجود چنين ملازمتي آيا همه گرايش هاي ناسيوناليستي مويد و مروج سره نويسي بودند و يا تنها گرايش خاصي بدان تاکيد مي ورزيد؟