مقاله پيشگويي نرم افزاري مناطق مجاز پذيرش پپتيدهاي بيگانه در زير واحد CstH پيلي CS3 اشريشياکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: پيشگويي نرم افزاري مناطق مجاز پذيرش پپتيدهاي بيگانه در زير واحد CstH پيلي CS3 اشريشياکلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Bacterial surface display , E. coli , CS3 fimbriae, Bioinformatics Tools

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري وجيهه
جناب آقای / سرکار خانم: يخچالي باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عرضه پپتيدها روي سطح باکتريها کاربردهاي فراوان و مهيجي در بيوتکنولوژي و پزشکي دارد. فيمبريه باکتريها از جمله پيلي CS3 اشريشياکلي کانديداي مناسبي جهت ارایه اپي‌توپها در سطح سلول باکتريايي است. مناطق مجاز اين پروتئين، با قابليت پذيرش پپتيدهاي خارجي بدون ايجاد تغييرات و اثرات قابل توجه در عملکرد و ساختار پروتئين، مي تواند براي وارد کردن پپتيد خارجي استفاده شود. در اين مطالعه مناطق مجاز زيرواحد اصلي (CstH) پيلي CS3 براي ورود پپتيدهاي خارجي به کمک روشهاي پيشگويي ساختار دوم پروتئين، ارزيابي وضعيت پروتئين از لحاظ احتمال بيان به صورت اينکلوژن بادي، تعيين منحنيهاي مسير آب دوستي پروتئين، تطابق توالي مورد بررسي با تواليهاي موجود در بانکهاي اطلاعات زيستي، ارایه مدلهاي ساختار سوم از پروتئين و آناليز مدلهاي حاصل از لحاظ مناطق قابل دسترس با نرم افزارهاي مربوطه، به ترتيب اسيد آمينه هاي ۶۷ – ۶۶، ۱۰۱ – ۱۰۰ و ۱۱۰ – ۱۰۹ پروتئين CstH بالغ، پيشگويي شدند. نتايج حاصل با يافته هاي آزمايشگاهي قبلي براي نمايش سطحي هگزاهيستيدين، پپتيد غني از سيستئين (قابليت اتصال به فلزات)، سم مقاوم به حرارت اشريشياکلي مولد انتروتوکسين(heat stable enterotoxin)  و شاخص آنتي ژنيک انتروتوکسين NSP4 روتاويروس در سطح E. coli مطابقت دارد.