مقاله پيشگويي کننده هاي رفتار ورزشي دانشجويان بر اساس الگوي مراحل تغيير با استفاده از تحليل مسير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: پيشگويي کننده هاي رفتار ورزشي دانشجويان بر اساس الگوي مراحل تغيير با استفاده از تحليل مسير
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مراحل تغيير
مقاله رفتار ورزشي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربيع اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به رغم فوايد زياد رفتار ورزشي و سبک زندگي فعال هنوز کم تحرکي يکي از مشکلات سلامت در بين دانشجويان است. موضوع کليدي در تحقيقات رفتار ورزشي، شناخت متغيرهاي رواني تاثيرگذار مبتني بر الگوهاي آموزش سلامت است. يکي از مهم ترين اين الگو ها الگوي مراحل تغيير است كه در کشور ما و به خصوص در بين دانشجويان به آن پرداخته نشده است. از اين رو، در اين مطالعه کارايي الگو مراحل تغيير در پيشگويي رفتار ورزشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان با استفاده از تحليل مسير مورد ارزيابي قرار گرفت.
در اين مطالعه مقطعي، دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان (۴۱۸ نفر) پرسشنامه هاي معتبر شده سنجش سازه هاي الگوي مراحل تغيير و ميزان رفتار ورزشي را تکميل نمودند و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و LISREL 8.80 و آزمون هاي همبستگي و تحليل مسير تحليل شدند.
يافته ها نشان دادند سازه فرايندهاي تغيير (راهبرد هاي رفتاري)، خودکارآمدي و درک مزاياي ورزش به ترتيب با ضرايب مسير ۰٫۵۴، ۰٫۲۰ و -۰٫۱۱ قدرت پيشگويي کنندگي مراحل تغيير فتار ورزشي را داشتند و در کل، ۳۸ درصد از واريانس رفتار ورزشي توسط اين الگو پوشش داده شده است. مطالعه حاضر کاربرد الگوي مراحل تغيير در تغيير رفتار ورزشي در دانشجويان ايران را تاييد مي کند.