مقاله پيش‌ بيني قيمت ‌هاي گوشت: رويکرد تابع معكوس تقاضا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۹۸ تا ۳۰۳ منتشر شده است.
نام: پيش‌ بيني قيمت ‌هاي گوشت: رويکرد تابع معكوس تقاضا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضاي معکوس
مقاله کشش مقداري
مقاله پيش بيني قيمت
مقاله گوشت گاو
مقاله گوشت گوسفند
مقاله گوشت مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بخش کشاورزي همواره يک وقفه بين تصميم به توليد و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که اين امر مقدار کالاي ورودي به بازار را به صوررت از قبل تعيين شده در مي آورد و قيمت نقش تعديل کننده براي برقراري تعادل در بازار و تخليه بازار از کالا را ايفا مي ‌کند. در چنين شرايطي، تابع تقاضاي معكوس كه در آن قيمت به صورت تابعي از مقادير، بيان مي شود براي پيش بيني عکس العمل و واكنش قيمت محصولات نسبت به مقدار ورودي به بازار مناسب مي ‌باشد. در اين مطالعه، يک سيستم معادلات قيمتي براي سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زماني ۸۴-۱۳۶۳ برآورد شده است. بر اساس نتايج بدست آمده از برآورد کشش‌ هاي خود مقداري اينگونه پيش بيني مي شود که يک درصد افزايش در مقدار ورودي در هريک از اين سه نوع گوشت به بازار کاهش قيمت گوشت گاو به ميزان ۸۶٫۰، گوشت گوسفند ۷۶٫۰ و گوشت مرغ ۰۳٫۱ درصد را در پي داشته باشد. نتايج کشش هاي دگر مقداري برآورد شده نيز نشان مي ‌دهد گوشت گاو و گوسفند جانشين هاي چندان خوبي براي گوشت مرغ نيستند. لذا، انتظار نمي رود با افزايش مقادير دو گوشت نوع اول قيمت گوشت مرغ تغيير قابل توجهي را موجب شود.