مقاله پيش بيني بازار ارز فاركس با استفاده از سري هاي زماني فازي و الگوريتم شبيه سازي تبريد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني بازار ارز فاركس با استفاده از سري هاي زماني فازي و الگوريتم شبيه سازي تبريد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سري زماني فازي پيش بيني بازار ارز فارکس الگوريتم شبيه سازي تبريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگري علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر فريد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ۱۵ سال اخير، مدل هاي متعددي براي پيش بيني با استفاده از سري هاي زماني فازي توسط محققين ايجاد شده اند. با توجه به ادبيات موضوع مي توان دريافت كه يكي از مسايل مهم در اين مدل ها نحوه تعيين بازه ها فازي براي تبيين مدل و انجام پيش بيني است،لذا تحقيقات متعددي در اين زمينه براي تعيين بازه هاي مناسب و افزايش دقت مدلهاي پيش بيني انجام شده است؛ در اين تحقيق مدلي جديد با استفاده از تركيب الگوريتم تبريد و سري هاي زماني فازي جهت پيش بيني داده ها معرفي شده است. و اين مدل بر روي داده هاي بازار ارز فاركس اجرا شد و در نهايت جهت مقايسه نتايج مدل ارايه شده و مدل هاي پيشين، مدل را برروي داده هاي پذيرش دانشگاه الاباما كه به عنوان مرجع مقايسه اينگونه مدل ها مي باشد تست گرديد و نتايج حاصله، بيانگر برتري مدل پيشنهادي نسبت به ساير مدلهاي موجود در ادبيات موضوع مي باشد.