مقاله پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفکيکي خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفکيکي خطي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت هاي مالي
مقاله پيش بيني
مقاله بحران مالي
مقاله ورشکستگي
مقاله سازمان بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: کوپايي حاجي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين مطالعه به بررسي متغير هاي حايز اهميت در پيش بيني بحران مالي و ورشکستگي شرکت ها پرداخته و مهمترين متغير هاي مالي در پيش بيني بحران مالي را شناسايي کرده است. پس از شناسايي، مهمترين متغير هاي پيش بيني ورشکستگي و مدلي براي پيش بيني بحران مالي و ورشکستگي شرکت ها ارايه شده و قدرت پيش بيني آن مورد آزمون قرار گرفته است. براي شناسايي مهمترين متغيرهاي حايز اهميت در پيش بيني بحران مالي و ورشکستگي شرکت ها، از مدل تابع تفکيکي خطي استفاده شده و مدلي ۹ متغيره طراحي و ارايه شده است. اين نسبت ها شامل نسبت سود قبل از بهره و ماليات به دارايي ها، نسبت سود انباشته به دارايي ها، نسبت سرمايه در گردش به دارايي ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهي ها، نسبت سود قبل از بهره و ماليات به فروش، نسبت دارايي هاي جاري به بدهي هاي جاري، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بدهي ها به دارايي ها و اندازه شرکت بوده است. توانايي پيش بيني مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت هاي داراي بحران مالي و شرکت هاي فاقد بحران مالي ارزيابي شده است و نتايج بررسي نشان مي دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالي مي توان با استفاده از مدل با دقت نسبتا بالا آن را پيش بيني نمود.