مقاله پيش بيني تغييرات اقليمي خراسان جنوبي در دوره ۲۰۳۹ -۲۰۱۰ ميلادي با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري خروجي مدل ECHO-G که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۱۸ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تغييرات اقليمي خراسان جنوبي در دوره ۲۰۳۹ -۲۰۱۰ ميلادي با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري خروجي مدل ECHO-G
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل گردش عمومي جو
مقاله LARS-WG
مقاله خراسان جنوبي
مقاله تغيير اقليم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زابل عباسي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوسي شراره
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: اثمري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله داده هاي سناريوي A1 مدل گردش عمومي جو ECHO-G که هم اکنون در دانشگاه هامبورگ آلمان و مرکز تحقيقات هواشناسي کره جنوبي اجرا مي شود، براي ارزيابي تغييرات اقليمي، خشکسآلي، يخبندان استان خراسان جنوبي در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۹ ميلادي توسط مدل آماري LARS-WG ريز مقياس شدند. در اين تحقيق از داده هاي دماي کمينه، دماي بيشينه،تابش و بارش مدل ECHO-G و داده هاي واقعي شش ايستگاه استان شامل بيرجند، نهبندان، فردوس، قائن، بشرويه و خور بيرجند استفاده شد. نتايج کلي بررسي ها براي دوره مذکور حاکي از افزايش۴ درصدي بارش در استان، کاهش تعداد روزهاي يخبندان و افزايش ميانگين سالانه دما درحدود ۳/۰ درجه سانتيگراد مي باشد که بيشترين افزايش ماهانه دما مربوط به فصل زمستان به ميزان يک درجه سانتيگراد خواهد بود. همچنين تعداد روزهاي خشک در شهرستان هاي شمآلي اين استان شامل بشرويه، فردوس و قائن افزايش و در شهرستآنهاي جنوبي آن شامل بيرجند، خوربيرجند و نهبندان کاهش مي يابد و بطورکلي خشکسآلي هاي اين استان در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ کاهش مي يابند.