مقاله پيش بيني تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه هاي عصبي: مطالعه موردي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه هاي عصبي: مطالعه موردي در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل
مقاله پيش بيني
مقاله شبکه هاي عصبي
مقاله الگوريتم پس انتشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منهاج محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري گنجوي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و با در نظر گرفتن شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي، تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل کشور در سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ پيش بيني شده است. از شبکه هاي عصبي رو به جلو با ناظر براي پيش بيني و از الگوريتم پس انتشار براي آموزش شبکه ها استفاده شده است. براي بررسي تاثير شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بر تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل، داده هاي مربوط به توليد ناخالص داخلي، جمعيت و تعداد خودرو طي سال هاي ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵ به کار گرفته شده است. نتايج حاصل از پيش بيني با اين روش در مقايسه با روش رگرسيون چند متغيره، نشان دهنده خطاي به مراتب کمتري است، به طوري که درصد ميانگين قدرمطلق خطا از ۱۵٫۵۲% به ۶٫۰۵% کاهش يافت.