مقاله پيش بيني تقاضاي تراکتور در بازارهاي هدف ايران، آفريقا و غرب آسيا؛ کاربردي از روش پيش بيني ترکيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تقاضاي تراکتور در بازارهاي هدف ايران، آفريقا و غرب آسيا؛ کاربردي از روش پيش بيني ترکيبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني تقاضا
مقاله موجودي تراکتور
مقاله بازارهاي هدف
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: مافي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ارزنده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه برآورد و پيش بيني تقاضا براي موجودي تراکتور در آفريقا، غرب آسيا و مجموعه کشورهاي بازار هدف ايران است. در اين بررسي از دو رهيافت پيش بيني باکس-جنکينز و نهموار سازي نمايي استفاه شده است. داده هاي اين مطالعه مربوط به سال هاي ۱۹۶۱-۲۰۰۶ ميلادي است. نتايج نشان ميدهد که تقاضا براي موجودي تراکتور در کشورهاي بازار هدف ايران در سال ۲۰۱۲ در حدود ۵۳۳ هزار دستگاه بوده و لذا تقاضاي ناخالص سالانه تراکتور در اين سال برابر با ۲۶ هزار دستگاه خواهد بود. بر اساس اين نتايج، کشور هاي مورد مطالعه در اين پژوهش، بازار هدف مناسبي براي صادرات تراکتور ايران، خواهند بود. بنابراين، پيشنهاد مي گردد با هدف حفظ و توسعه بازار صادرات تراکتور ايران، توسعه و تنوع اين کالا در دستور کار قرار گيرد و بدين منظور توجه به انعقاد قراردادهاي تجاري در راستاي ثبات بازار توليد کنندگان داخلي ضروري خواهد بود.