مقاله پيش بيني تقاضاي پول در افق ۱۴۰۴ در ايران (کاربرد الگوهاي سري زماني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۶۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني تقاضاي پول در افق ۱۴۰۴ در ايران (کاربرد الگوهاي سري زماني)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله اقتصاد
مقاله تقاضاي پول
مقاله سال ۱۴۰۴
مقاله الگوهاي سري زماني
مقاله VECM
مقاله VAR
مقاله ARIMA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد حليمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از ميزان تقاضاي پول آتي کشور به منظور تعيين اولويتها و انتخاب سياست پولي در راستاي مساعدت به رشد و توسعه اقتصادي، ضروري است. پژوهش حاضر، ميزان تقاضا براي پول در ايران را در افق ۱۴۰۴ با استفاده از الگوهاي سري زماني VECM، VAR و ARIMA، با بکارگيري داده هاي سالهاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵، پيش بيني مي کند. نتايج نشان مي دهد که الگوي ARIMA با ميزان خطاي ۱٫۳ درصد، مناسب ترين پيش بيني را براي تقاضاي پول دارد. بر اين اساس، پيش بيني مي شود که تقاضاي پول تا سال ۱۴۰۴ متوسط رشد سالانه اي برابر ۲۶ درصد را خواهد داشت.