مقاله پيش بيني داده هاي ناتمام با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني داده هاي ناتمام با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل بقا
مقاله داده هاي ناتمام
مقاله شبكه عصبي مصنوعي
مقاله رگرسيون وايبول
مقاله پيش بيني
مقاله ملاک اطلاع بيزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درک درست ارتباطات تابعي بين متغيرها، لازمه انجام يک تحليل چند متغيره است که در آن بايد تعداد پارامترها متناهي باشند. در برخي از مطالعات که داده هاي ناتمام وجود دارد، مانند بقا، انجام تحليل نيازمند پيش فرض هايي است که در موقعيت هاي عملي ممکن است برقرار نباشد. در چنين حالت هايي، استفاده از مدل هايي که انعطاف پذير و  آزاد- توزيع باشند، مانند شبکه عصبي مصنوعي، پيشنهاد است.
هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه پيش بيني بقا با مدل شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون وايبول در يک مطالعه شبيه سازي و مثال کاربردي انجام شده است.
روش بررسي: در ابتدا براي انجام مطالعه شبيه سازي، متغيرهاي تصادفي با توزيع هاي دوجمله اي و نرمال استاندارد توليد شد. همچنين زمان بقا با توزيع وايبول بر اساس رابطه بين پارامترهاي اين توزيع و متغيرهاي مستقل توليد شد. در ادامه داده ها به دو قسمت آموزشي و آزمايشي تقسيم شدند و ارزيابي شبکه بر اساس ملاک حداقل مربعات خطاي پيش بيني و ملاک اطلاع بيزي صورت پذيرفت.
نتايج: شاخص هماهنگي در شبکه ۰٫۸۱۲ و در رگرسيون وايبول ۰٫۷۸۵ گرديد.
نتيجه گيري: صحت پيش بيني شبکه عصبي بيش تر از مدل رگرسيون وايبول به دست آمد.