مقاله پيش بيني درآمدهاي مالياتي مستقيم (براي دوره برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۶۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: پيش بيني درآمدهاي مالياتي مستقيم (براي دوره برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماليات هاي مستقيم
مقاله پيش بيني
مقاله مدلهاي سري زماني
مقاله برنامه پنجم
مقاله فرآيند خود توضيح جمعي ميانگين تحرك (ARIMA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين رشتي نارسيس
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اجزاي بسيار مهم بودجه دولت درآمدهاي مالياتي کشور مي باشد. اطلاع از ميزان درآمدهاي مالياتي قابل حصول در منابع مختلف مالياتي، علاوه بر تخصيص بهينه منابع در جهت وصول آنها، دولت را درانجام برنامه ريزي هاي دقيق مالي کمک کرده و ميزان مشاركت مردم را در تامين مالي هزينه هاي عمومي دولت مشخص مي کند. در اين تحقيق، با بکارگيري اطلاعات آماري سالهاي ۸۴-۱۳۵۰، درآمدهاي مالياتي مستقيم (شرکتها، درآمد و ثروت) براي سالهاي ۱۳۸۹-۱۳۹۳ (برنامه پنجم توسعه) پيش بيني شده است. نتايج نشان مي دهد که اولا روند درآمدهاي مالياتي مستقيم در طول برنامه پنجم توسعه افزايش يافته است و ثانيا روند کلي منبع مالياتي شرکتها تا سال ۱۳۸۴ از مسير بلندمدت خود منحرف نشده و مالياتهاي وصولي کمتر از مقدار پيش بيني شده بوده است اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، به علت اضافه شدن عملکرد نفت، مقادير واقعي از مقادير پيش بيني شده بيشتر شده است. در مورد منبع مالياتي ماليات بر درآمد، مقادير واقعي کمتر از مقدار پيش بيني شده است. از طرفي، در منبع مالياتي ماليات بر ثروت، مالياتهاي وصولي بيشتر از مقدارپيش بيني شده بوده است.