مقاله پيش بيني دماي سطح سنگ زني خزشي با استفاده از منطق فازي و به کمک روش هدايت حرارتي معکوس (IHCP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: پيش بيني دماي سطح سنگ زني خزشي با استفاده از منطق فازي و به کمک روش هدايت حرارتي معکوس (IHCP)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ زني خزشي
مقاله منطق فازي
مقاله هدايت حرارتي معکوس
مقاله پيش بيني دما
مقاله ترموکوپل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، محاسبه دماي سطح قطعه کار حين سنگ زني خزشي به کمک روش هدايت حرارتي معکوس و تاريخچه دمايي و پيش بيني دماي سطح با استفاده از مدل منطق فازي است. به دليل عدم امکان دسترسي به ناحيه برش و پاشش مايع خنک کار با سرعت بالا بر اين ناحيه، امکان اندازه گيري تجربي دماي سطح سنگ زني وجود ندارد. بنابراين بايد از طريق اندازه گيري دما در زير سطح سنگ زني در گام هاي زماني معين و بکارگيري روش هاي محاسباتي ويژه و تلفيق آنها با مباحث انتقال حرارت، دماي سطح سنگ زني تخمين زده شود. در اين تحقيق دماي زير سطح سنگ زني حين سنگ زني خزشي قطعه کار از جنس سوپر آلياژ پايه کبالت بوسيله سه عدد ترموکوپل به صورت تجربي اندازه گيري شد و سپس به کمک روش هدايت حرارتي معکوس و تاريخچه دمايي ثبت شده تجربي، دماي سطح سنگ زني محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات تجربي و منطق فازي مدلي براي پيش بيني دماي سطح سنگ زني ايجاد گرديد. نتايج حاصل ميانگين خطاي حدود ۳ درصد در مقادير پيش بيني  شده توسط مدل پيشنهادي را نشان مي دهد.