مقاله پيش بيني رطوبت نيمرخ خاك در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۰۸ تا ۱۰۱۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني رطوبت نيمرخ خاك در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي رطوبت
مقاله مديريت آبياري
مقاله پارامترهاي هيدروليكي خاك
مقاله دشت نيشابور
مقاله SWAP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: حقايقي مقدم سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مدل هاي رياضي براي مديريت آبياري در مزارع تاثير بسزايي در افزايش محصول و راندمان آبياري دارد. در اين مطالعه نتايج شبيه سازي رطوبت توسط مدل SWAP با مقادير رطوبت اندازه گيري شده در پروفيل خاک مزرعه مقايسه شد. براي پيش بيني رطوبت از داده هاي اندازه گيري شده در سه مزرعه گندم دشت نيشابور استفاده شد. نتايج تطابق مناسب مقادير رطوبت شبيه سازي شده با مقادير رطوبت اندازه گيري شده را نشان داد. مقدار ضريب  R2در مزرعه فاروب رومان ۰٫۶۱۱، مزرعه حاجي آباد ۰٫۶۴۸ و مزرعه سليماني ۰٫۶۷۹ به دست آمد. مقدار خطاي مطلق مدل بين ۱٫۵ تا ۲٫۹ درصد و مقدار مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) بين ۱٫۹ تا ۴ درصد بود. بر اساس شاخص هاي آماري ارايه شده، مدل SWAP توانسته است رطوبت را در نيم رخ خاك در اعماق و زمان هاي مختلف به خوبي شبيه سازي كند. بنابراين از مدل SWAP مي توان با دقت نسبتا مناسبي در دشت نيشابور براي مديريت آبياري استفاده کرد.