مقاله پيش بيني رفتار رئولوژيکي چند هيدروکربن خطي به کمک شبيه سازي ديناميک مولکولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۳ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: پيش بيني رفتار رئولوژيکي چند هيدروکربن خطي به کمک شبيه سازي ديناميک مولکولي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي ديناميک مولکولي
مقاله هيدروکربن هاي خطي
مقاله رئولوژي
مقاله گرانروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بورتالاري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم آبادي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرزپور فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کار حاضر به کمک شبيه سازي ديناميک مولکولي غيرتعادلي، رفتار رئولوژيکي هيدروکربن هاي خطي در شرايط نانو بررسي شده است. سيستم شبيه سازي به صورت جرياني متشکل از مولکول هاي هيدروکربن مورد نظر، محدود شده ميان دو ديواره مولکولي موازي است. با ايجاد جريان برشي در سيستم از طريق حرکت صفحه بالايي با سرعت ثابت و بررسي تغييرات گرانروي با نرخ برش، مي توان رفتار رئولوژيکي هيدروکربن ها را بررسي کرد. گرانروي هيدروکربن ها با انتگرال گيري از معادلات حرکت نيوتن و سپس محاسبه تنسور تنش و نهايتا تقسيم تنسور تنش بر نرخ برش اعمال شده، به دست مي آيد. برنامه محاسباتي نوشته شده براي انجام شبيه سازي ديناميک مولکولي در دو مرحله، ابتدا براي چهار هيدروکربن کوچک (متان، اتان، پروپان و نرمال-بوتان) و سپس براي يک هيدروکربن بزرگ(C100H202)  اعتبارسنجي شده و پس از انطباق نتايج با داده هاي تجربي و شبيه سازي هاي مشابه، نتايج شبيه سازي براي چندين هيدروکربن ديگر ارایه شده اند. با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص شد با افزايش طول زنجيره هيدروکربني، گرانروي سيال افزايش مي يابد. به علاوه نتايج شبيه سازي ها، نوعي رفتار غيرنيوتني شبه پلاستيکي مبتني بر قانون تواني را در هيدروکربن ها نشان مي دهد.