مقاله پيش بيني زمان واقعي سيل با استفاده از شبکه هاي عصبي ترکيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در هيدروليك از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني زمان واقعي سيل با استفاده از شبکه هاي عصبي ترکيبي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش – رواناب
مقاله خوشه بندي
مقاله زمان – واقعي
مقاله شبکه هاي عصبي ترکيبي
مقاله پيش بيني سيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهيان افضل فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدجمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پرهمت جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي مبتني بر ترکيب مدل ها، با تقسيم مساله پيچيده شبيه سازي به تعدادي مدل موضعي ساده و ترکيب جواب هاي آنها ممکن است به جواب هاي متفاوتي منتهي شوند. در اين روش فضاي ورودي به زيرفضاهايي تفکيک مي شود و به هر بخش ويژه از اين فضاي ورودي تفکيک شده، مدل هاي مجزايي اختصاص مي يابد. در اين تحقيق با استفاده از سيل هاي توليد شده توسط يک مدل هيدرولوژيکي، مزيت استفاده از مدل هاي ترکيبي (Hybrid) نسبت به مدل هاي فراگير در پيش  ييني سيل زمان واقعي ارزيابي شده است. بدين منظور نتايج حاصل از يک شبکه عصبي فراگير که کل فرايند سيل را توسط يک شبکه واحد شبيه سازي مي کند با نتايج حاصل از دو مدل شبکه عصبي- يکي داراي ٤ شبکه عصبي و ديگري داراي ٨ شبکه عصبي- مقايسه شده  است. براساس نتايج به دست آمده مشاهده مي شود که مدل هاي ترکيبي در پيش بيني سيل – به ويژه در پيش بيني زمان و مقدار دبي اوج که افزايش دقت در پيش بيني آن ها در سيستم هاي هشدار سيل از اهميت ويژه اي برخوردار است – به طور قابل ملاحظه اي بهتر از مدل فراگير عمل مي کنند.