مقاله پيش بيني صافي سطح قطعات تنگستن کاربايدي (CO10%-WC) درفرايند EDM با استفاده ازالگوريتم فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني صافي سطح قطعات تنگستن کاربايدي (CO10%-WC) درفرايند EDM با استفاده ازالگوريتم فازي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشينکاري تخليه الکتريکي
مقاله مدلسازي فازي
مقاله زبري سطح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شب گرد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبري گوهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محدوده وسيع پارامترهاي تنظيمي در فرايند EDM و مشکلات مربوط به اندازه گيري عملي پارامترهاي خروجي لزوم پيش بيني آنها به ازاي تمامي متغيرهاي ورودي کاملا ضروري مي باشد. هدف اين مقاله پيش بيني زبري سطح۱ (Ra)  قطعه کار تنگستن کاربايدي (CO10%-WC) بر اساس پارامترهاي ورودي فرايند EDM (شدت جريان جرقه (I)، زمان روشني پالس ((Ti) با استفاده از الگوريتم فازي مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، مدل فازي، انتخاب دقيق و آسان پارامترهاي ورودي را ميسر مي سازد و به کاهــش زبري سطح و هزينه هاي ماشينکاري کمک مي کند. نتايج حاصل از ارزيابي، دقت بالاي ۹۰% را براي مدل ارايه شده تاييد مي نمايد.