مقاله پيش بيني قيمت محصولات منتخب کشاورزي ايران با روش تلفيقي شبکه عصبي – خودرگرسيوني با ورودي هاي برونزا (NNARX) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: پيش بيني قيمت محصولات منتخب کشاورزي ايران با روش تلفيقي شبکه عصبي – خودرگرسيوني با ورودي هاي برونزا (NNARX)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله NNARX
مقاله ARIMA
مقاله پيش بيني
مقاله قيمت محصولات کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي فرد سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: كيخا احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سالارپور ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه از مدل شبکه عصبي- خودرگرسيوني با ورودي هاي برونزا (NNARX) در پيش بيني سه افق زماني آتي قيمت خرده فروشي برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ استفاده و کارايي آن با مدل ARIMA -به عنوان رايج ترين روش خطي پيش بيني- مقايسه شد. براي اين منظور از داده هاي هفته اي گردآوري شده از شرکت پشتيباني امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره ۱۳۸۷:۴-۱۳۸۱:۱) و معيارهاي ارزيابي کارايي مدل ها از جمله R2، MAD و RMSE استفاده شد. نتايج ارزيابي کارايي مدل ها نشان داد که مدل غيرخطي شبکه عصبي- خودرگرسيوني NNARX در پيش بيني قيمت خرده فروشي محصولات کشاورزي و افق هاي زماني مورد بررسي، در مقايسه با مدل خطي ARIMA کاراتر مي باشد.