مقاله پيش بيني قيمت گروههاي اصلي مواد غذايي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: پيش بيني قيمت گروههاي اصلي مواد غذايي در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني قيمت
مقاله سيستم تقاضاي معكوس تقريبا ايده آل
مقاله مواد غذايي
مقاله كشش هاي مقداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه سنتي اقتصاد خرد كه بر پايه رقابت كامل استوار است فرض مي كند كه قيمت از پيش مشخص است با اين وجود، در عمل بسيار اتفاق مي افتد كه مقادير كالاها در بازار ثابت هستند و اين قيمت هاست كه بسته به شدت تقاضا، به آن واكنش نشان مي دهند. اين وضعيت در بازار محصولات كشاورزي بخصوص براي مواد خوراکي بيشتر اتفاق مي افتد چنان كه اساس منحني هاي تار عنكبوبت نيز همين است. در اين شرايط هنگامي كه محصول به بازار عرضه مي شود قيمت ها طوري عكس العمل نشان ميدهند تا بازار تسويه شود. در چنين مواردي مي توان براي بررسي واكنش قيمت اين محصولات نسبت به مقدار عرضه شده در بازار از توابع تقاضاي معكوس استفاده نمود. بدين منظور در اين مطالعه سيستم تقاضاي معكوس تقريبا ايده آل براي ۸ گروه اصلي كالاهاي خوراكي با استفاده از داده هاي دوره زماني ۸۶-۱۳۵۳ برآورد شده و تحت سناريو هاي مختلفي به پيش بيني قيمت كالاهاي خوراكي اقدام شد. نتايج پيش بيني نشان مي دهد كه بيشترين كشش خود مقداري مربوط به گروه گوشت (-۱٫۰۴) و كمترين مقدار كشش خود مقداري مربوط به گروه شير (۰٫۷۷) مي باشد. همچنين نتايج تغيير مقادير كالاها روي قيمت آنها در قالب سناريوهاي مختلف نشان داد كه اگر مقادير كالاهاي گروههاي مختلف خوراكي در بازار كاهش (افزايش) يابد، قيمت مواد غذايي افزايش (كاهش) خواهد يافت وليكن ميزان تغيير قيمت براي گروههاي مختلف يكسان نخواهد بود و شدت آن به كشش هاي مقداري و مقياس هر گروه خوراكي بستگي دارد.