مقاله پيش بيني ماهانه جريان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان بر مبناي آناليز مولفه اصلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: پيش بيني ماهانه جريان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان بر مبناي آناليز مولفه اصلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشين بردار پشتيبان
مقاله آناليز مولفه اصلي
مقاله جريان ماهانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پور امير
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ نيا اشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير انتخاب متغيرهاي ورودي با استفاده از آناليز مولفه اصلي (PCA) بر عملکرد مدل ماشين بردار پشتيبان (SVM) براي پيش بيني ماهانه دبي رودخانه بود. به اين منظور ابتدا با استفاده از ۱۸ متغير ورودي به مدل SVM، دبي جريان ماهانه پيش بيني شد. سپس با استفاده از PCA تعداد متغيرهاي ورودي به مدل SVM از ۱۸ متغير به ۵ مولفه کاهش يافت. در نهايت با استفاده از آماره توسعه يافته توسط نويسندگان مقاله، عملکرد مدل های ارايه شده (SVM و PCA-SVM) مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که پيش پردازش متغيرهاي ورودي به مدل SVM با استفاده از PCA، بهبود عملکرد مدل SVM را به همراه داشته است.