مقاله پيش بيني مصرف حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي ايران با الگوهاي ARCH و ARIMA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: پيش بيني مصرف حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي ايران با الگوهاي ARCH و ARIMA
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني
مقاله حامل هاي انرژي
مقاله مصرف
مقاله برق
مقاله فرآورده هاي نفتي
مقاله ARIMA
مقاله ARCH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده ذكريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انرژي به عنوان يک نهاده مهم و کليدي در توليد بخش هاي مختلف اقتصاد و از جمله بخش کشاورزي به شمار مي رود. در سال هاي اخير به دنبال بالا رفتن بار مالي ارايه هاي حامل هاي انرژي، هدفمندي اين ارايه ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اثرگذاري سياست هدفمندي بر روي مصرف انرژي، مطالعه حاضر به پيش بيني مصرف حامل هاي انرژي (فرآورده هاي نفتي و برق) در بخش کشاورزي، با استفاده از الگوهاي ARIMA و ARCH پرداخته است. دوره مورد مطالعه شامل سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۴۷ مي باشد که داده هاي ۳ سال آخر براي سنجش توان پيش بيني الگوها استفاده شد. نتايج نشان دهنده حاکي از افزايش اندک مصرف حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي بود. خطاي پيش بيني حاصل از فرايند ARIMA، به جزء مصرف فرآورده هاي نفتي در ساير سري ها کم تر از الگوي  ARCHبه دست آمد.