مقاله پيش بيني ميزان غلظت آلاينده هاي هواي تهران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني ميزان غلظت آلاينده هاي هواي تهران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله اکسيدهاي نيتروژن
مقاله اکسيدهاي کربن
مقاله شبکه عصبي
مقاله سري هاي زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوداق پور سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: چرخستاني امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق شبکه عصبي مصنوعي جهت برآورد و پيش بيني غلظت گازهاي آلاينده هوا به کار رفته است. با توجه به خطر آلودگي هوا در شهر تهران و ايجاد مشکلات زيست محيطي و بيماري هاي خطرناک تنفسي و پوستي به ويژه براي کودکان و سالمندان و نياز شديد به کنترل آن، اين تحقيق در جهت برنامه ريزي و کنترل اين مشکل در تهران و همچنين شهرهاي بزرگ ديگر انجام گرفته است. براي اين منظور از آمار غلظت گازهاي آلاينده هواي ثبت شده توسط حسگر هاي (سنسور) نصب شده در ايستگاه بازار در سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ استفاده شده است (گاز NO). از مدل اتو رگرسيو و سري هاي زماني جهت تعيين ورودي هاي شبکه عصبي استفاده شده و بر اساس اين مدل غلظت گاز در زمان جاري به غلظت گازهاي ۷ روز گذشته وابسته است. بنابراين ورودي هاي شبکه عصبي غلظت گاز در ۷ روز گذشته و خروجي آن که در واقع پيش بيني شبکه عصبي مي باشد، غلظت گاز در زمان جاري مي باشد. سپس با استفاده از نرم افزار مطلب ۷، مدل شبکه عصبي مصنوعي طراحي شده و اين پيش بيني انجام گرفته است. همچنين اين پيش بيني با استفاده از رگرسيون غير خطي نيز انجام گرفته و در پايان نتايج مدل ثبت گرديده و خطاي جذر ميانگين مربعات مدل شبکه عصبي با معادلات رگرسيون مقايسه شده است و مشاهده مي شود که خطاي مدل شبکه عصبي کمتر از روش رگرسيون است. مدل هاي ارايه شده توانايي چشم گيري در پيش بيني ميزان آلودگي هواي تهران را دارند.