مقاله پيش بيني ميزان و نحوه پراكنش گاز H2S، خروجي از نيروگاه زمين گرمايي سبلان و روش کنترل H2S در نيروگاه هاي زمين گرمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني ميزان و نحوه پراكنش گاز H2S، خروجي از نيروگاه زمين گرمايي سبلان و روش کنترل H2S در نيروگاه هاي زمين گرمايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله نيروگاه زمين گرمايي
مقاله گاز سولفيد هيدروژن H2S

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عتابي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدميرزايي سپيده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخار قابل ديد خروجي از برج خنك كننده و بوي H2S قابل تشخيص، عمده ترين آثار زيست محيطي وجود تاسيسات زمين گرمايي مي باشد كه همراه با نگراني عمومي نسبت به قرار گرفتن در معرض سم جيوه و آرسنيك و تشعشع ناشي از رادون از دير باز به اين تصور دامن زده است كه كيفيت هوا تحت تاثير ناخوشايند فعاليت يك نيروگاه زمين گرمايي مي باشد .
در حقيقت تاثير تاسيسات زمين گرمايي بر كيفيت هوا در مقايسه با بسياري از صنايع يا نيروگاه هاي سوخت فسيلي كم است .
چنان چه در ايجاد تاسيسات زمين گرمايي و بهره برداري از نيروگاه مربوطه كيفيت هوا مورد توجه قرار گيرد، نگراني از كيفيت هوابر طرف و تاخير واخلال در اخذ مجوز فعاليت نيروگاه در اذهان عمومي منتفي خواهد شد.
جمع آوري زود هنگام اطلاعات و ايجاد برنامه هاي حفر چاه هاي و توليدي و بهره برداري از نيروگاه، ضمن توجه به كيفيت هوا در آينده و اجراي برنامه دقيق ‎آموزش، رمز موفقيت در دستيابي به كيفيت هواي مطلوب مي باشد.
تحقيق حاضر جهت پيش بيني پراكنش يكي از گازهاي اصلي نيروگاه هاي زمين گرمايي براي چاره انديشي در مورد عوارض احتمالي است. پس از محاسبه پارامترهاي مورد نياز در مدل سازي آلاينده هاي هوا از جمله غلظت، دبي، سرعت و حرارت گاز خروجي، از مدل ADMS-URBAN كه قابليت مدلسازي منابع مختلف آلاينده مانند نقطه اي، خطي و حجمي را با در اختيار داشتن پارامترهاي فوق دارد، استفاده گرديد. پيش بيني نشان كه با بهره برداري از نيروگاه زمين گرمايي سبلان توليد گاز  H2Sاز حد استاندارد تجاوز نمي كند.