مقاله پيش بيني نرخ تورم در اقتصاد ايران با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي پويا (ديدگاه سري زماني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: پيش بيني نرخ تورم در اقتصاد ايران با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي پويا (ديدگاه سري زماني)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ تورم
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي پويا
مقاله پيش بيني نظريه اقتصاد منطقه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرانژاد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حميد شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني روند تورم براي تنظيم سياست اقتصادي از اهميت به سزايي برخوردار است. اين نياز موجب توجه جدي به کاربرد مدل هاي مختلف براي پيش بيني نرخ تورم شده است؛ و بدين منظور مدل هاي پيش بيني گوناگوني در رقابت با يكديگر توسعه يافته اند. در اين مقاله شبكه هاي عصبي مصنوعي پويا براي پيش بيني نرخ تورم به صورت شبکه هاي چند لايه و با استفاده از داده هاي متغيرهاي مورد نياز طي دوره 86-1338 و بر اساس ديدگاه تورم سري زماني به کمک الگوريتم هاي مختلفي از روش آموزش پس انتشار خطا طراحي شده اند. ارزيابي شبکه هاي طراحي شده براي تعيين بهترين شبکه، بر مبناي مقدار خطاي پيش بيني انجام گرديده است. يافته هاي تحقيق نشان داد که بهترين شبکه ها، شبکه هايي هستند که با الگوريتم يادگيري لونبرگ – مارکوارت آموزش داده شوند؛ توابع فعال ساز لايه مياني آنها غير خطي و توابع فعال ساز لايه ي خروجي آنها خطي باشد و تعداد نرون هاي هر لايه آنها به صورت بهينه انتخاب شود. با توجه به اين شبکه، نرخ تورم در دوره 91-1387 از ۲۱٫۹۹ تا ۱۰٫۵۹ درصد پيش بيني مي شود.