مقاله پيش بيني هزينه هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل هاي ساختاري، سري زماني و سيستم شبكه هاي عصبي – فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني هزينه هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل هاي ساختاري، سري زماني و سيستم شبكه هاي عصبي – فازي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هاي رگرسيوني
مقاله مدل هاي ARIMA
مقاله مدل هاي ANFIS
مقاله مدل هاي سري زماني
مقاله تقاضا و مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ريلي
مقاله هزينه هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي زهرايي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از عوامل تاثيرگذار در توسعه مدل هاي مختلف حمل و نقلي، در نظر گرفتن هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم آن در برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت است. برخي از اين هزينه ها به اجتماع وارد مي شود كه در ادبيات اقتصادي تحت عنوان آثار خارجي منفي محسوب مي شود. مصرف سوخت در حمل و نقل يكي از عوامل اصلي ايجاد كننده اين گونه هزينه ها است. هدف مقاله حاضر برآورد و پيش بيني هزينه هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوخت در بخش حمل ونقل ريلي با استفاده از مدل هاي ساختاري، سري زماني و مدل هاي غير خطي شبكه عصبي-فازي است.
براي اين منظور لازم است كه ابتدا ميزان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل ريلي پيش بيني شود. بر اساس ميزان مصرف سوخت پيش بيني شده، هزينه هاي اجتماعي نيز تا سال ۱۳۹۰ پيش بيني مي شود. نتايج حاكي از آن است كه، مدل هاي شبكه عصبي – فازي بهترين پيش بيني از اين هزينه ها را ارايه مي دهد.