مقاله پيش بيني و بهينه سازي رفتار صورت شناسي صداگيرهاي واكنشي با استفاده از روش غير خطي پوياي گاز يك بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات موتور از صفحه ۳ تا ۸ منتشر شده است.
نام: پيش بيني و بهينه سازي رفتار صورت شناسي صداگيرهاي واكنشي با استفاده از روش غير خطي پوياي گاز يك بعدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صداگير واكنشي
مقاله روش تفاضل محدود
مقاله روش مشخصه ها
مقاله تابع انتقال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهانيه بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كمندلويي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، رفتار صوت شناسي صداگيرهاي واكنشي در حوزه بسامد، پيش بيني شده است. براي اين منظور حركت امواج در همه سامانه صداگير با استفاده از روشي تركيبي شبيه سازي شده است. در روش تركيبي از روش تفاضل محدود مرتبه دوم ريچمير براي حل جريان تك بعدي در لوله ها و از روش مشخصه ها براي شبيه سازي مرزها استفاده شده و تابع انتقال صداگيرهاي واكنشي تعيين شده است. امواج به توسط منبع تحريك هارمونيك كه در بالادست سامانه قرار دارد، ايجاد شده است. نتايج به دست آمده از حل عددي، مطابقت بسيار خوبي با نتايج تجربي دارد. در ادامه با توجه به چرخه استانده آزمون آلايندگي موتور، هندسه نمونه صداگير ساده با استفاده از اين روش بهينه سازي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه كارآيي صداگير بهينه سازي شده، بمراتب بهتر از صداگير اوليه است.