مقاله پيوستگي در سبک نثر صوفيانه رشيدالدين ميبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: پيوستگي در سبک نثر صوفيانه رشيدالدين ميبدي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشف الاسرار و عدهالابرار
مقاله ابوالفضل رشيدالدين ميبدي
مقاله نثر صوفيانه
مقاله سبک
مقاله پيوستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبري سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار هر متني، از کوچکترين واحد معنايي مستقل يعني جمله تا بزرگترين واحد يعني متن کامل، با پيوندهاي دروني شکل مي گيرد. پيوستگي از راه دريافت ساختار و هماهنگي معنايي اجزا و عناصر درک ميشود و اهميت آن در اينست که هم درک عميقتري از معناي متن ايجاد ميکند و هم اين درک موجب افزايش جذابيت و انگيزه خوانش متن ميگردد.
متن النوبه الثالثه تفسير کشف الاسرار و عده الابرار با توجه به گستردگي و استقلال بخشهاي آن، از پيوستگي دروني عميق و پيچيده اي برخودارست. پس از بررسي عناصر سبک نثر فني النوبه الثالثه و ابعاد عرفاني، نثري، تفسيري، شعري و روايي آن، دريافتيم که زمينه سازي بخش عمده پيوستگي دروني و رابطه عميق و پيچيده ساختاري و معنايي ميان بخشهاي گوناگون، در همين سبک نثر فني و ابعاد عرفاني، نثري، تفسيري، شعري و روايي متن نهفته است. به اين صورت که هر کدام از اين ابعاد، پيوندهاي دروني متناسب با ماهيت خود را در متن، پديد آورده اند و سهمي از پيوستگي دروني متن را به خود اختصاص داده اند. بنابراين پيوستگي دروني النوبه الثالثه کشف الاسرار در بزرگترين ابعاد آن، يکي از شاخصه هاي بارز سبک نثر صوفيانه ميبدي است.