مقاله پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد، سيستم موثر منابع انساني بررسي موردي سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد، سيستم موثر منابع انساني بررسي موردي سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم مديريت دانش
مقاله مديريت منابع انساني
مقاله ارزيابي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي سعيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت دانش و مديريت منابع انساني دو مقوله مهم در مديريت سازمان ها مي باشند. علي رغم ادبيات گسترده اي كه در خصوص هر يك وجود دارد، كاربردي نمودن آن ها همچنان محل چالش است. از يك سو در بسياري از سازمان ها به مديريت دانش به عنوان يك روال كاري جانبي نگريسته مي شود كه اين نگاه عمدتا ناشي از عدم ملموس بودن ارزش افزوده هاي مديريت دانش در كوتاه مدت است و از سوي ديگر مديريت منابع انساني در اغلب سازمان ها به مديريت پرسنلي و انجام امور اداري كاركنان محدود شده  است و اركان مهم آن، مانند ارزيابي عملكرد در بسياري از موارد بيش از آن كه موجبات ارتقا سطح دست يابي به اهداف سازماني را فراهم آورد، به عنوان ابزاري براي تشويق و تنبيه كاركنان شناخته مي شود. در اين مقاله تلاش بر آن است تا با بررسي ابعاد مختلف مديريت دانش و مديريت منابع انساني چارچوبي معرفي شود كه در آن، اين دو مقوله به گونه اي در تعامل با يكديگر قرار گيرند كه با ايجاد يك سيستم مجتمع، موجبات كارايي و موفقيت هر دو مقوله فراهم گشته و با ايجاد هم افزايي ميان آن ها، نقاط ضعف هر يك با قوت ديگري پوشانده شود.