مقاله پيوند شبکه اي مسلمانان ميانه رو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: پيوند شبکه اي مسلمانان ميانه رو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، اين موضوع که جريان هاي تندرو اسلامي در خاورميانه، تهديدي جدي براي امنيت ملي و منافع آمريکا محسوب مي شوند، به طور جدي در دستور کار سياست گذاران و دولتمردان اين کشور قرار گرفت. دولت بوش در کنار اقدامات نظامي و تجديدنظر در راهبرد نظامي کشورش، خواستار ترويج دموکراسي و آزادي در خاورميانه شد و بخشي از توان سياست خارجي، مالي و فکري دولت خود را معطوف به اين موضوع کرد. با اين همه، هنوز در مجامع علمي و سياسي آمريکا در اين خصوص که بهترين راه براي مقابله با جريان هاي تندرو اسلامي در خاورميانه چيست و چگونه مي توان ريشه هاي عميق اجتماعي – سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن را نابود کرد، اجماعي وجود ندارد. اين منازعات فکري و سياسي، پس از گذشت پنج سال از اجراي طرح ترويج دموکراسي در خاورميانه، نرسيدن آن به اهدافش و آشکارشدن تناقض هاي دروني آن، شدت بيشتري گرفته است.