مقاله پيوند كراتوليمبال آلوگرافت در بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول هاي بنيادي ليمبوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: پيوند كراتوليمبال آلوگرافت در بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول هاي بنيادي ليمبوس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رفيعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: جبارپور‌بنيادي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميردهقان سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جوشقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان فريد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نسب محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي نتايج پيوند كراتوليمبال آلوگرافت (KLAL) در بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول هاي بنيادي ليمبوس.
روش پژوهش: در اين مجموعه موارد مداخله اي، به صورت آينده نگر بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول هاي بنيادي ليمبوس با مقادير طبيعي توليد اشك، وارد مطالعه شدند. تعداد ۲۷ مورد KLAL بر روي ۲۱ چشم از ۲۰ بيمار انجام و پس از آن جهت سركوب ايمني سيكلوسپورين و ميكوفنولات موفتيل تجويز شد. تمام بيماران از لحاظ بهبود ديد، بقاي پيوند و عوارض جراحي بررسي شدند.
يافته ها: متوسط زمان پي گيري ۲۲٫۴±۱۱٫۸۳ ماه ۶٫۳۹) ماه) و ميانگين ديد قبل از عمل و ديد نهايي به ترتيب ۲٫۵۳±۰٫۲۱ و ۱٫۴۹±۰٫۷۷ لوگمار (P<0.001) بود. در ۶ مورد بافت اپي تليوم قرنيه پس از پيوند ايجاد نگرديد و به عنوان شكست اوليه در نظر گرفته شد. متوسط بقاي پيوند ۱۴٫۲۳±۱٫۵ ماه و ميزان بقاي ۱۲ و ۲۰ ماهه به ترتيب ۶۱٫۹ و ۳۱ درصد بود. عوارض شامل ۶ مورد زخم قرنيه،‌۲ مورد گلوكوم و ۱ مورد نازك شدن اسكلرا بود.
نتيجه گيري: در پي گيري ميان مدت، پيوند كراتوليمبال آلوگرافت در بهبود ديد بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول هاي بنيادي ليمبوس موثر است. البته نتيجه گيري قطعي نياز به پي گيري طولاني مدت دارد.