مقاله پيچيدگي هاي سبک اصفهاني يا هندي و زمينه هاي پيدايش آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: پيچيدگي هاي سبک اصفهاني يا هندي و زمينه هاي پيدايش آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هندي
مقاله اصفهان
مقاله فرم گرايي
مقاله صفويه
مقاله سنت
مقاله ايدئولوژي
مقاله حكومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان غالب بر ادبيات عصر صفوي، به دليل قرار گرفتن در متن حكومتي ايدئولوژيک، رگه هاي نيرومندي از فرماليسم را در بطن خود نهفته دارد. فرم گرايي و نگرش غير ايدئولوژيک و سنت ستيزي و مبارزه به شيوه هاي غير سياسي و تساهل و تسامح و نگرش فرامذهبي و فرامليتي كه از خصوصيات اين ادبيات است، در واكنش به رویه هاي كاملا وارونه با اين گونه شاخصه ها، در ادبيات اين دوره مطرح گرديده است. بر اساس اين ذهنيت و در واكنش به زمانه و زمينه هاي فرهنگي آن است كه در ادبيات اين دوره، پيچيدگي و دگر انديشي و مضمون يابي و منطق تمثيلي و استقلال و فقدان وحدت در ابيات و نوآوري در همه موضوعات از اهميت اساسي برخوردار شده است. چون همه اين ويژگي ها در فرهنگ ساده و سنتي و يک  رنگ و تقليدگرانه حاكم بر جامعه به فراموشي سپرده شده است. البته تاثير نقدهاي محفلي در قهوه خانه ها و گويش فارسي زبانان هندوستان و خلاقيت هاي شماري از شاعران اصفهان و شهرهاي پيرامون آن را بر شکل گيري اين سبک نيز نبايد به فراموشي سپرد.