مقاله پي جويي يولاف وحشي (.Avena ludoviciana Dur) مقاوم به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل در مزارع گندم خوزستان به روش زيست سنجي بذر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۲۱ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: پي جويي يولاف وحشي (.Avena ludoviciana Dur) مقاوم به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل در مزارع گندم خوزستان به روش زيست سنجي بذر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يولاف وحشي (.Avena ludoviciana Dur)
مقاله مقاومت به علف کش
مقاله زيست سنجي بذر
مقاله کلودينافوپ
مقاله پروپارژيل (تاپيک)
مقاله دز تفکيک کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بمنظور پي جويي يولاف وحشي مقاوم به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل (تاپيک) در مزارع گندم خوزستان آزمايشي با استفاده از روش زيست سنجي بذر در سال ۱۳۸۵ در آزمايشگاه علفهاي هرز دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بر روي توده هاي جمع آوري شده از ۷ شهر استان خوزستان شامل اهواز، انديمشک، شوش، شوشتر، رامهرمز، سوسنگرد (دشت آزادگان)، و دزفول ( مجموعا ۴۵ توده مشکوک به مقاومت) بهمراه يک توده حساس که از مناطق بدون سابقه مديريت شيميايي جمع آوري شده بود، انجام شد. آزمايش در سه مرحله شامل تعيين دز تفکيک کننده براي توده حساس، غربال توده هاي يولاف وحشي توسط دز تفکيک کننده و آزمايش پاسخ به دز توده هاي مشکوک به مقاومت، اجرا شد. در تمامي آزمايشها طول ساقه چه نسبت به شاهد ۷ روز پس از تيمار با علف کش در داخل پتري ديش، بعنوان شاخص رشدي گياه در نظر گرفته شد. بر اساس آزمايش زيست سنجي بذر انجام شده، دز تفکيک کننده براي توده حساس به ميزان ۰٫۰۲ ميلي گرم ماده موثره در ليتر بدست آمد. در آزمايش غربال توسط دز تفکيک کننده، ۱۷ توده به عنوان توده هاي مشکوک به مقاومت تعيين شدند. بطور کلي نتايج اين آزمايش نشان داد که در برخي توده هاي يولاف وحشي مزراع گندم استان خوزستان مقاومت ايجاد شده است.