سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
ایرج نوربهشت – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
قدرت ترابی – مرکز تحقیقات و تولید سوخت اصفهان و دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه ترب
محمود احمدی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۳۰ کیلومتری شمال غرب انارک و کناره جنوبی دشت کویر واقع گردیده، و از نظر تقسیمات زمین شناسی جزء ایران مرکزی محسوب می گردد. در بررسی های پتروگرافی و کانی شناسی مقاطع میکروسکوپی مربوط به سنگهای این منطقه تمامی سنگهای خانواده شوشونیتی اعم از آبساروکیت ، شوشونیت، باناکیت و توسکانیت مشاهده می شود. بررسیهای ژئوشیمیایی نشان می دهد که سنگهای شوشونیتی این منطقه دارای طیف وسیعی از سیلیس بوده (۷۷%-۴۶%) و پلاژیوکلازکانی غالب در تمام سنگهای این خانواده است. در بررسی های انجام شده بخوبی مشاهده می شود که از سنگهای آبساروکیتی به سمت سنگهای توسکانیتی بترتیب از مقدار الیوین و پیروکسن کاسته شده و بر مقدار کوارتز افزوده می شود. بررسی ژئوشیمی یک نمونه از پلاژیوکلازهای موجود در سنگ های شوشونیتی نشان می دهد که در حد آندزین می باشد که در توافق با مطالعات پتروگرافی است. در درون آبساروکیت ها و شوشونیت ها قطرات کربناتی بزرگی را می توان مشاهده نمود. تعیین سن یک نمونه از این قطرات کربنات آذرین، با اسفتاده از روش اثر شکافت، سنی معادل ۴۲ میلیون سال (ائوسن میانی) را برای این مجموعه سنگی ارائه نموده است.