مقاله پژوهشي بر راهبردهاي توسعه فضاي سبز در طرح جامع تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: پژوهشي بر راهبردهاي توسعه فضاي سبز در طرح جامع تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح جامع تهران
مقاله فضاي سبز
مقاله راهبردهاي برنامه ريزي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح جامع تهران مبتني بر پذيرش رويكرد پهنه بندي در برنامه ريزي شهري تدوين شده است. در قالب يك پهنه سبز با تخصيص عمده زمينه هاي خالي و توسعه نيافته به فضاي سبز، بهبود سرانه فضاي سبز تهران پيگيري مي شود. مبتني بر تفاوت هاي مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از نقطه نظر دسترسي به زمين و همچنين تراكم جمعيت، راهبردهاي متفاوت و مناسب تدوين و معرفي شده اند. در اين مطالعه، كاركرد اين راهبردها به صورت كمي تحليل و بررسي مي شوند. نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد با عملي كردن طرح جامع تهران، سرانه فضاي سبز شهر نسبتا بهبود مي يابد ولي تفاوت و شكاف موجود بين مناطق مختلف شهر حل نشده باقي مي ماند.