مقاله پژوهشي بر عنصر آب در روش نقد ادبي گاستون باشلار (با نگرشي بر شعر کسايي مروزي) (عنوان عربي: دراسة عنصر الماء وفقا لمدرسة غاستون باشلار النقدية (بالنظر إلي أشعار کسائي مروزي)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: پژوهشي بر عنصر آب در روش نقد ادبي گاستون باشلار (با نگرشي بر شعر کسايي مروزي) (عنوان عربي: دراسة عنصر الماء وفقا لمدرسة غاستون باشلار النقدية (بالنظر إلي أشعار کسائي مروزي))
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبيعت
مقاله عناصر چهارگانه
مقاله آب
مقاله کسايي مروزي
مقاله باشلار
مقاله نقد و تحليل ادبي (کليد واژه عربي: الطبيعة
مقاله العناصر الأربعة
مقاله الماء
مقاله کسايي مروزي
مقاله باشلار
مقاله النقد الأدبي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهرام سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
گاستون باشلار (۱۹۶۲-۱۸۸۴م.)، معرفت شناس، فيلسوف علم، نظريه پردازِ تخيل و از ساختارگرايان آغازين فرانسوي است که شيوه اي جديد در سخن شناسي و سخن‏سنجي بنيان کرد.
تصويرپردازي هاي شاعران و نويسندگان، اغلب، در چهار عنصر اصلي -آب، آتش، خاک و باد- ريشه دارد.
مجدالدين ابوالحسن يا ابواسحاق كسايي مروزي (۳۹۱-۳۴۱ ه- .ق.) يکي از شاعران نيمه دوم قرن چهارم و ابتداي قرن پنجم هجري قمري است. اشعار کسايي، ساده و روان و مفاهيم شعري و توصيف‌هاي او، اغلب، عيني، محسوس و طبيعت گرا است. درحقيقت، کسايي در شعر، نقاش است.
اگرچه از ديوان اشعار اين شاعر شيعي مذهب، تنها سيصد بيت باقي مانده است، با همين مقدار باقيمانده نيز به راحتي مي توان به نگرش کسايي درمورد طبيعت، به ويژه کارکرد ويژه عنصر آب پي برد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي عناصر طبيعت، در شعر کسايي مروزي -به عنوان يکي از شاعران سنت گرا- و با به کارگيري روش نقد ادبي گاستون باشلار و نظريات وي در اين زمينه، روشي نو در شناخت بيشتر و بهتر نگاه و انديشه اين شاعر ارايه شود.