مقاله پژوهشي درباره قيام مردم اصفهان در سال ۷۸۹ هـ ق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: پژوهشي درباره قيام مردم اصفهان در سال ۷۸۹ هـ ق
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله تيمور
مقاله قيام
مقاله سازماندهي اجتماعي
مقاله کنش
مقاله واکنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي يزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار پژوهشي است درباره زمينه هاي اجتماعي قيام مردم اصفهان در جريان حمله اميرتيمور به قلمرو آل مظفر در سال ۷۸۹ هـ ق و بازخواني متون وقايع نگار درباره اين رويداد. از آنجايي که مورخان تيموري به عنوان عوامل مشروعيت بخش حکومت تنها بر جنبه ويژه اي از اين رويداد تاکيد کرده اند، جنبه هاي ديگر رويداد مانند نقش گروه هاي اجتماعي، اسباب و زمينه هاي اجتماعي شکل گيري رويداد، سرنوشت قيام و غيره در گزارش هاي موجود تقريبا مسکوت مانده است. چنين مي نمايد که آنچه تاکنون در مورد اين رويداد در ميان نوشته هاي پراکنده پژوهشگران آمده تا حدودي برآيند عدم به کارگيري شيوه نقد متون و چيرگي اغراق، تقليل و پيش داوري درباره اين رخداد بوده است. اين مقاله درصدد است با بررسي روايات متون تاريخ نگاري آن روزگار به برخي جنبه هاي اجتماعي و زمينه ها، روند و برآيند قيام مردم اصفهان با نيروهاي تيمور بپردازد.